YHRI Online functies

Youth for Human Rights
ONLINE ONDERWIJS FUNCTIES

De weg naar het doel van een wereld waar mensen met respect en waardigheid met elkaar omgaan, loopt via effectief onderricht. Vele mensenrechtenorganisaties richten zich op onderzoek en verdediging van slachtoffers van misbruik. Youth for Human Rights International vult dit werk aan door zich op deze issues te richten met educatieve materialen en activiteiten.

Vandaar dan ook dat de onderwijs website van Youth for Human Rights International (YHRI) kosteloos wordt aangeboden aan leraren.

De online Youth for Human Rights educatieve website is bedoeld voor leerlingen van lager, middelbaar en hoger onderwijs. Het kan als een op zichzelf staand project worden gegeven, maar ook als onderdeel van een ander curriculum. Het is erop gericht om studenten actief mee te laten denken over hedendaagse mensenrechtenkwesties en hen mogelijkheden aan te reiken om de grondbeginselen van de mensenrechten in de praktijk te brengen.

Hoewel deze materialen zijn ontworpen voor leraren, kan iedereen ermee aan de slag; van jeugdleiders en mentoren tot ouders.

Het onderwijspakket bevat een docentenhandleiding, de documentaire Het verhaal van de mensenrechten, 30 bekroonde voorlichtingsspotjes die de mensenrechten laten zien, de UNITED muziekvideo en exemplaren van de twee boekjes, Wat zijn mensenrechten? en Het verhaal van de mensenrechten. Deze materialen worden kosteloos verstrekt samen met een volledig online trainingssysteem voor leraren en iedereen die mensenrechten wil onderwijzen.

Uit ervaring is gebleken dat iedereen die met jongeren werkt deze materialen kan gebruiken om hun kennis over de mensenrechten te verhogen. Zet vandaag nog uw online klaslokaal op!

 


 

Hier volgen enkele steunbetuigingen uit het onderwijs en overheidsinstanties voor de mensenrechten onderwijsprogramma's, materialen en het onderwijspakket van Youth for Human Rights:

“Dit pakket heeft me echt geholpen. Voor Youth for Human Rights kende ik het verschil niet tussen een recht en een privilege. De handleiding is beknopt en gemakkelijk leesbaar. Het werd voor mij duidelijk wat mijn rechten zijn en na het doorlezen ervan had ik geen vragen of twijfels meer. De manier waarop jullie dat langdradige document van de Verenigde Naties tot dertig korte verklaringen hebben ingekort, sprak mij zeer aan. Het uitvoerige originele document sprak me helemaal niet aan, en ik weet zeker dat er niet veel jongeren zijn die dat allemaal gaan lezen. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie van Youth for Human Rights allemaal bedanken voor het beschikbaar stellen en vooral voor het makkelijk leesbaar maken hiervan voor jongeren.”
– E.B., student, St. Louis, Missouri, USA

“Door jullie opmerkelijk onderwijsmateriaal, waaronder de videoclips van alle 30 Artikelen van de Universele Verklaring en de bijbehorende mensenrechten onderwijsmaterialen, en ook door jullie uitdagende studentenprojecten die ontworpen zijn om jongeren leiderschapsposities in hun leefomgeving te bezorgen, zijn Youth for Human Rights International en haar afdeling in Liberia een belangrijke stem in Liberia’s onderwijsproces over mensenrechten.” – Regeringsfunctionaris van de Republiek Liberia

“Het Achtste District juicht het werk toe dat Youth for Human Rights International heeft gedaan, namelijk het onderrichten en toerusten van onze jeugd zodat ze verdedigers van mensenrechten worden. De creativiteit van uw organisatie in het doorgeven van de boodschap over mensenrechten is van onschatbare waarde gebleken door het beschikbaar stellen van de Wat zijn mensenrechten? boekjes in diverse talen en andere activiteiten te ondernemen, zoals muurschilderwedstrijden, jeugdconferenties, internationale tournees en schrijf- en schilderwedstrijden. De genoemde activiteiten bevestigen de toewijding van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor Youth for Human Rights International.” – B.C.P., Los Angeles Gemeenteraad

“Ik heb de videoclips met alle 30 rechten van de Universele Verklaring van de Mensenrechten bekeken en alle daaraan gerelateerde publicaties, die jullie mij hadden gegeven. Ik ben zeer onder de indruk van de vervaardiging en de kwaliteit van de communicatie ervan.

Het zou mij een eer zijn om te mogen voorstellen ze als officieel onderdeel van het onderwijsprogramma over mensenrechten in mijn land op te nemen.” – J.R-H., politicus, Democratische Republiek Oost-Timor

De Online Onderwijs Website is opgebouwd om diverse leeromgevingen te faciliteren en te voorzien in hulpmiddelen voor zowel de leraar als de leerling.

  <ul>
    <li>Leraren kunnen de site gebruiken om het leerplan aan leerlingen in het klaslokaal te leveren.</li>
    <li>Privéleraren kunnen meer dan een leerling tegelijkertijd begeleiden en kunnen het leerplan aanpassen aan de behoeften van specifieke leerlingen op een afgelegen locatie, of een scenario hebben waarbij hij één op één met een leerling werkt.</li>
  <ul>

    Het volledige lesplan is verwerkt in de Online Onderwijs website en voorziet in alle tools van het volledige curriculum.

    De docentenhandleiding geeft je details van elke stap van het curriculum, inclusief aanvullende instructies die alleen voor docenten zijn bestemd en informatie over hoe je evalueert hoe de leerling het ervan af heeft gebracht.

     Er is op de site ook voorzien in op maat gemaakte lessen voor leerlingen, wat hen in staat stelt alles op zijn eigen computer te volgen (als hij die tenminste heeft); ze zijn ook gemakkelijk toegankelijk voor de leraar als een handig naslagwerk.

  De sectie met het mededelingenbord stelt leraren in staat om buitengewoon goede antwoorden van leerlingen te posten die de hele klas dan kan zien en het stelt de docent tevens in staat om aankondigingen te doen.

  Er is voorzien in een leerlingenlijst om de leerlingen te kunnen begeleiden, hun vooruitgang bij te houden en elke leerling een cijfer te geven.

  Er is een systeem voor mededelingen en om berichten aan individuele leerlingen te kunnen te sturen en berichten van hen te ontvangen.

  Er is ook een systeem opgenomen waarmee je leerlingen cijfer kunt geven. Je kan elke stap een cijfer geven en je kunt er aantekeningen bij maken.

  Alle educatieve video’s, boekjes en materialen van Jongeren voor Mensenrechten kunnen via de app worden gedownload en sluiten volledig aan op de lessen zelf, en zijn klaar om bekeken te worden.