gcui_va:yhri-feaure-iPhoneHead:gcui_va

YOUTH FOR HUMAN RIGHTS
IPHONE ONDERWIJS FUNCTIES

De weg naar een wereld waar mensen met respect en waardigheid met elkaar omgaan, loopt via effectief onderwijs. Vele mensenrechtenorganisaties richten zich op onderzoek en verdediging van slachtoffers van misbruik. Youth for Human Rights International vult dit werk aan door deze issues te adresseren met educatieve materialen en activiteiten.

De online Youth for Human Rights iPad onderwijs applicatie is bedoeld voor leerlingen van lager, middelbaar en hoger onderwijs. Het kan als een op zichzelf staand project worden gegeven, maar ook als onderdeel van een ander curriculum. Het is erop gericht om studenten actief mee te laten denken over hedendaagse mensenrechtenkwesties en hen mogelijkheden te geven om de grondbeginselen van de mensenrechten in de praktijk te brengen.

Hoewel we ons met deze materialen hoofdzakelijk op docenten richten, kan iedereen er mee aan de slag; van jeugdleiders en mentoren tot ouders.

Het onderwijspakket bevat een docentenhandleiding, de documentaire Het Verhaal van de Mensenrechten, 30 bekroonde videoclips die de mensenrechten laten zien, de UNITED muziekvideo en exemplaren van de twee boekjes, Wat zijn mensenrechten? en Het verhaal van de mensenrechten.

Uit ervaring is gebleken dat iedereen die met jongeren werkt deze materialen kan gebruiken om hun kennis over de mensenrechten te verhogen. Downlaod de app en begin er nog vandaag mee!

 


Hier volgen enkele steunbetuigingen uit het onderwijs en overheidsinstanties voor de mensenrechten onderwijsprogramma's, materialen en het onderwijspakket van Youth for Human Rights:

“Dit pakket heeft me echt geholpen. Voor Youth for Human Rights kende ik het verschil niet tussen een recht en een privilege. De handleiding is beknopt en gemakkelijk leesbaar. Het werd voor mij duidelijk wat mijn rechten zijn en na het doorlezen ervan had ik geen vragen of twijfels meer. De manier waarop jullie dat langdradige document van de Verenigde Naties tot dertig korte verklaringen hebben ingekort, sprak mij zeer aan. Het originele uitvoerige document sprak me helemaal niet aan, en ik weet zeker dat er niet veel jongeren zijn die dat allemaal gaan lezen. Uit de grond van mijn hart wil ik jullie van Youth for Human Rights allemaal bedanken voor het beschikbaar stellen en vooral voor het makkelijk leesbaar maken hiervan voor jongeren.”
– E.B., student, St. Louis, Missouri, USA

“Door jullie opmerkelijk onderwijsmateriaal, waaronder de videoclips van alle 30 Artikelen van de Universele Verklaring en de bijbehorende mensenrechten onderwijsmaterialen, en ook door jullie uitdagende studentenprojecten die ontworpen zijn om jongeren leiderschapsposities in hun leefomgeving te bezorgen, zijn Youth for Human Rights International en haar afdeling in Liberia een belangrijke stem in Liberia’s onderwijsproces over mensenrechten.” – Regeringsfunctionaris van de Republiek Liberia

“Het Achtste District juicht het werk toe dat Youth for Human Rights International is begonnen, namelijk het onderrichten van onze jeugd zodat ze verdedigers van mensenrechten worden. De creativiteit van jullie organisatie met de verspreiding van Wat zijn mensenrechten? boekjes in diverse talen, met muurschilderprojecten, jongerenconferenties, reizen en met opstel- en kunstwedstrijden waarmee jullie de mensenrechten naar buiten brengen, verdient absoluut alle lof. De genoemde activiteiten bevestigen de toewijding van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor Youth for Human Rights International.” – B.C.P., Los Angeles Gemeenteraad

“Ik heb de videoclips met alle 30 rechten van de Universele Verklaring van de Mensenrechten bekeken en alle daaraan gerelateerde publicaties, die jullie mij hadden gegeven. Ik ben zeer onder de indruk van de vervaardiging en de kwaliteit van de communicatie ervan.

Het zou mij een eer zijn om te mogen voorstellen ze als officieel onderdeel van het onderwijsprogramma over mensenrechten in mijn land op te nemen.” – J.R-H., politicus, Democratische Republiek Oost-Timor


  <ul>
    <li>Een volledig interactief klaslokaal dat is gebouwd om diverse leeromgevingen te faciliteren en dat materialen bevat voor zowel de leraar als de leerling.</li>
    <li>Leraren kunnen de applicatie gebruiken om het leerplan aan leerlingen in het klaslokaal te leveren.</li>
    <li>Privéleraren kunnen meer dan een leerling tegelijkertijd begeleiden en kunnen het leerplan aanpassen aan de behoeften van specifieke leerlingen op een afgelegen locatie, of een scenario hebben waarbij hij één op één met een leerling werkt.</li>
    <li>Leraren kunnen de leerlingen door het leerplan heen leiden, dat in volgorde op het schoolbord wordt weergegeven en waar de leerlingen hun antwoorden op opdrachten geven en opstellen kunnen achterlaten.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Het lesplan is flexibel, wat de docent in staat stelt om het materiaal aan te passen aan een rooster voor een klas of hij kan het verwerken in een bestaand curriculum.</li>
    <li>Er is ook een sectie opgenomen met een docentenhandleiding, die de volledige leidraad voor leraren en het lesplan voor elke les binnen handbereik van de docent brengt. Het voorziet in hulpmiddelen om lessen voor te bereiden en het stelt iemand ook in staat om het leerplan stap voor stap te leveren met gebruik van de iPhone in de klas.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>De sectie met het mededelingenbord stelt leraren in staat om buitengewoon goede antwoorden van leerlingen te posten die de hele klas dan kan zien en het stelt de docent tevens in staat om aankondigingen te doen.</li>
    <li>Er is voorzien in een volledige leerlingenlijst om de leerlingen te kunnen begeleiden, hun vooruitgang bij te houden en elke leerling een cijfer te geven</li>
    <li>Er is ook een systeem opgenomen waarmee een leerling een cijfer kan worden gegeven, waarmee je elke stap een cijfer kunt toekennen en er aantekeningen bij kunt maken.</li>
    <li>Er is een systeem voorhanden dat voorziet in mededelingen en berichten om individuele leerlingen berichten te sturen en berichten van hen te ontvangen</li>
  </ul>

  Alle educatieve video’s, boekjes en materialen van Jongeren voor Mensenrechten kunnen via de app worden gedownload en sluiten volledig aan op de lessen zelf, en zijn klaar om bekeken te worden.